Česká federace mankalových her

Hana Kotinová

Organizuji, účastním se, pomáhám s:
 • Deskohraní, Praha, 15 ročníků (15x účast, 15x organizace)
 • Czech Open, Pardubice, 10 ročníků (10x účast, 8x organizace)
 • Mind Sports Olympiad, London, 5 ročníků (2x účast, následně 3x organizace)
 • Giochi Sforzeschi, Milano, (1x účast)
 • Mistrovství světa v Toguz kumalaku (3x účast, 1x organizace)
 • Organizace pokusu o český rekord v multiherní simultánce (17. 7. 2014)
 • Turnaje v různých deskových hrách (mnohokrát účast i organizace)
 • Dětská šifrovací liga Mensy ČR (organizace od března 2012)
 • Logická olympiáda Mensy ČR (4x organizace)
 • Soutěž Deskohrátky na stránkách Mensy ČR (organizace od října 2013 do září 2015)
 • Vedení klubu nadaných dětí (školní rok 2014/2015, 2015/2016)
 • Autorské soutěže na logické úlohy a příprava MČR v Logice (několikrát účast)
 • Rychlostní skládaní Rubikovy kostky (3x účast)
 • Seznam.cz Abaku liga pro SŠ (návrh turnajového systému a organizace finále 2013, 2014, 2015)
 • Puzzlemánie (6x účast, 2x organizace)
 • Pěvecký sbor VŠE (2001-2005, účast a zajištění různých organizačních úkolů)
 • web mankala.cz (od 2011)
Nejcenější umístění, titul, …:
 • Titul: Mezinárodní mistr v mankalové hře Oware za 1. a 3. místo na olympiádě duševních sportů v letech 2004 a 2005.
 • Umístění:
  • 7. místo z 18 žen na světě, 1. mezi evropskými hráčkami na Mistrovství světa v Toguz Kumalaku 2015
  • 11. místo z 18 žen na Mistrovství světa v Toguz Kumalaku 2010
  • 1. místo v části Memorika v soutěži Desetiboj na MSO v Anglii (2005)
  • 1. místo v okresním kole matematické soutěže Pythaoriáda (7. tř. na ZŠ)
  • 4. místo v autorské soutěži na logické problémy (ve 2. ročníku SŠ)
  • 5. místo na GP v řešení logických úloh (4. 5. 2013)
  • 3. kvalifikační třída v autorství logických úloh (2014)
 • Jiné:
  • Publikace logických problémů v časopisech vydavatelství KIRA v letech 1994-2006.
  • Použití speciálních sudoku na Mistrovství světa 2007 a na kvalifikaci pro toto MS (soubor úloh z těchto dvou akcí vyšel též knižně)
  • Spoluautor čtyřdílného seriálu Procvičte si mozek s Mensou pro Lidové noviny (říjen, listopad 2013
  • Oficiální časy složení Rubikovy kostky - velikost 2x2x2 - 35s, velikost 3x3x3 - 75s
  • Nejlepší paměťový výkon: 95 číslic/5 min., 26 karet/5 min
Organizace, jejichž činnosti jsem se účastnila, či účastním: Mensa ČR, Česká federace mankalových her, Česká asociace go, Česká federace dámy, Česká federace Othello
Nabídka pro firmy, organizace i jednotlivce:
 • Hry a logika - organizace akcí, tvorba úloh, ...
 • Doučování matematiky, statistiky, logiky, příprava na přijímací zkoušky
 • Analýzy dat, programování, datamining
VŠ studium
studováno 1999 - 2002 (obor Účetnictví)
 • Celoškolsky povinné
 • Matematika A,B
 • Statistika A,B
 • Úvod do účetnictví, Finanční účetnictví I.
 • Mikroekonomie, Makroekonomie
 • Veřejné finance, Peníze, banky, finanční trhy
 • Právo, Obchodní právo
 • Marketing, Management, Nauka o podniku
 • Informatika I,II
 • Angličtina - kurzy pro pokročilé
 • Francouzština - kurzy pro začátečníky
 • Oborově povinné
 • Pojišťovnicví
 • Bankovnictví
 • Finance podniku
 • Nákladové účetnictví
 • Finanční účetnictví II.
 • Mezinárodní finance
 • Měnová politika
 • Daně a sociální zabezpečení
 • Využití počítačů v účetnictví
 • Oborově volitelné
 • Finanční matematika
 • Účetnictví individuálního podnikatele
 • Praktika na PC z nákladového účetnictví
 • Ekonomické a účetní praktikum
 • Volně volitelné
 • FoxPro pro uživatele - základy tvorby aplikací
 • Úvod do programování v jazyce Pascal
 • operační systémy typu UNIX
 • Games and decisions
 • Úvod do teorie hodnot - axiologie
 • Kognitivní vědy
 • Organizace práce a pracovní podmínky
 • Trh práce a politika zaměstnanosti
 • Evropská rozpočtová politika a systémy veřejných financí
studováno 2003 - 2005 (obor Informatika)
 • Celoškolsky povinné (viz výše)
 • Oborově povinné
 • Kvantitativní management
 • Základy softwarového inženýrství
 • Vývoj informačních systémů
 • Informační a komunikační sítě
 • Zpracování informací a znalostí
 • Informační systémy
 • Systémová metodologie
 • Oborově volitelné
 • Logika
 • Bezpečnost informací v internetu
 • Aplikace počítačové grafiky
 • Úvod do programování v jazyce Java
 • Služby internetu a tvorba WWW stránek
 • Automatizace kanceláře
 • Vývoj aplikací v Delphi

studováno 2008 - 2011 (obor Znalostní technologie)
 • Oborově povinné
 • 4IZ410 - Teorie informace a inference
 • 4IZ420 - Metody a nástroje zpracování textových informací
 • 4IZ430 - Principy inteligentních systémů
 • 4IZ440 - Reprezentace a zpracování znalostí na WWW
 • 4IZ450 - Dobývání znalostí z databází
 • 4IZ460 - Pokročilé přístupy k DZD
 • 4EK312 - Operační analýza
 • 4EK313 - Programy pro matematické modelování
 • 4EK411 - Řízení projektů
 • Oborově volitelné
 • 4IZ520 - Aplikovaná lingvistika
 • 4IZ548 - Integrované informační a komunikační systémy
 • 4IZ540 - Programování WWW-serverů
 • 4EK412 - Simulační modely ekonomických procesů
 • 4EK315 - Stochastické modely
 • 4IZ524 - Matematická informatika
 • Volně volitelné
 • 4IT251 - Moderní programovací techniky
 • 5EN373 - Základy experimentální ekonomie (anglicky)
 • 4IT340 - Základy správy databázového systému Oracle
 • 4IT354 - Základy testování SW aplikací
 • 4IT495 - Simulace systémů
Pracovní činnost
 • Zpracovatel dat, Anopress IT (2003-2004)
 • Data processing Assistant, Synovate (2004-2006)
 • Databázový manažer, Europecalling (2009-2011)
 • Analytik - Ekonom, Česká spořitelna (2011-2013)
 • IT analytik - Univerzita Karlova (2013-dosud)