Česká federace mankalových her

Czech Open Pardubice

2021 - CZECH OPEN se koná, mankalové turnaje však nemáme v plánu, počítáme s turnaji na Deskohraní (půlka září)

2021 - CZECH OPEN is organized, but we do not plan mancala tournaments there, we hope to have some tournaments at Deskohrani (mid September)

Obecné informace, General information, Oбщая информация

Na stránky Festivalu šachu a her Czech Open

Mezinárodní festival šachu a her Czech Open se koná každý rok v Pardubicích v 17 červencových dnech. Začíná se ve čtvrtek, většinou je to druhý čtvrtek v měsíci, ale vzhledem k permanentnímu posunu směrem k začátku měsíce, je jednou za několik let posunut začátek na třetí čtvrtek, což je případ i let 2020 a 2021. Festival má dvě části - v té první probíhají turnaje mnoha herních federací, v té druhé hlavní šachový turnaj. Toho se účastní najednou více než 1000 hráčů, takže vše probíhá v hlavní hale hokejového stadionu. Srovnáme-li počet účastníků za jednotlivé hry, dostala se mankala na třetí místo. Spočítáme-li místo účastníků starty v turnajích, jsme pravděpodobně největší nešachovou skupinou. Pardubický turnaj je obvykle turnajem nominačním pro mezinárodní akce, jako MS světa v Toguz kumalaku či Nomádské hry.

Informace o programu na příslušný rok jsou k dispozici přibližně od dubna příslušného roku. Kompletní program pro mankalu najdete v sekci Mankala na stránkách festivalu. Účastníky prosíme, aby předem vyplnili on-line přihlášku, obzvláště při vícedenním pobytu v Pardubicích. Při vyplnění do 15. června je sleva na startovném. V přihlášce stačí uvést jako turnaj Mankala - slouží pouze pro hlavní organizátory k rozdělení účastníků podle druhu her.

Po příjezdu do Pardubic je potřeba dojet (či dojít) k Zimnímu stadionu. Od nádraží je to zhruba 20 minut pěší chůze nebo 3-4 zastávky autobusem (3, 10, 16 ...). Lze vystoupit na Masarykově náměstí nebo přímo u Zimního stadionu. Vstoupíte-li dovnitř, čeká Vás registrace. Po pravé straně uvidíte celkem 5 stolečků - u prvního získáte svoji kartu, druhý stůl se týká pouze hráčů šachu, u třetího získáte ubytování, u čtvrtého nahlásíte své turnaje a pak Vám tam spočítají, kolik Vás to bude stát a konečně u pátého zaplatíte a může vyrazit na plochu si hrát.

Bydlení po dobu turnajů je pro většinu účastníků zajištěno na kolejích Univerzity, které je nejlevnější variantou. Koleje se nachází asi 15 minut chůze od stadionu (2 zastávky busem). Na kolejích funguje internet (kromě od autobusu nejvzdálenějšího bloku A), na každém patře je kuchyňka (vařič, lednice, bez nádobí) a sociální zařízení. Kdo má zájem o bydlení v hotelu, může si vybrat - přehled je také na stránkách festivalu.

ENGLISH

Festival website here

International Festival of Chess and Games Czech Open is held every year in July for 17 days. Usually starts on Thursday. It has two parts, in the first part, there are many different games, in the second, there are mostly chess. There is usually few thousands of participants from more than 50 countries.

Information about program is available aproximately from April. Complete program for mankala games can be found in Mankala section on festival website. We kindly ask all participants of any mancala tournament to fill in the on-line form, preferably by 15 June to get discount on starting fee. As tournament you can write just Mancala, as this form is for main organizers to recognize Chess, Mancala, Go and other game players.

To get to Pardubice you usually need to fly to Prague. There is small airport in Pardubice, but only flights from Kiev and Peterburg landing there. From airport take bus 119 to metro (end stop of this bus), go by green line to Muzeum station and then change to red line and go one stop to Hlavni Nadrazi (main train station). Above every door in metro you can see diagram of stations. There are 2 EC trains every hour to Pardubice. By EC train it is exactly 1 hour and the train usually does not stop anywhere else. After arrival to Pardubice you should go to winter stadium (in czech Zimni stadion). Bus and train station are close and you can walk about 20 minutes or go by bus (3, 10, 16, ...) 3 or 4 stops. If you enter the building, on the right side you find 5 tables of registration. Pick up your name card at table 1, fill in requested info, then go to table 3 (2 is for chess players only) and get your accomodation. Table 4 calculates your cost (accomodation and starting fee) and table 5 collect money. You can pay in CZK or in EUR. Then you can go to play. In case you arrive late evening, let us know before your arrival.

Most players stay in University hostel of about 12EUR per night. It is 15 minutes walk or 2 stops by bus. Internet is available and there is kitchen and bathroom at each floor. Players interested in better hotels can choose the best option on festival website.

Participants from outside of Shengen area may need visa. In this case, we can prepare invitation letter or in case of need police type invitation form. Police office is open just 2 days a week, so it is at least 10 days procedure to get the form (and it costs 300CZK = 12EUR), another 5 days takes sending, standard procedure from delivering your papers and passport to embassy to getting passport back with visa sticker is 15 days. Embassies are overloaded with visa request for summer time, on many of them you are not likely to get term in June unless you ask for it at the beginning of May at the latest and you can apply 3 month before traveling. Base on these experiencies, the deadline to ask for help with visa is 30 APRIL. Your passport should be valid at least 6 month after return, which means, your passport must be valid at least till the February 2021. If it is not, get new passport, embassies are strict... You need to have some job in your country. Unemployed people are not welcome. If the general percentage of refused visa for your country is more than 30%, we recommend to book hotel, not dormitory. Czech Open uses all capacity of dormitory, but dormitory cannot confirm to embassy, you booked accomodation there, because they will know names of guest only from day you arrive...

русский

Сайт фестиваля

Международный фестиваль шахмат и игр Czech Open проводится каждый год в июле в течение 17 дней. Обычно начинается в четверг. Он состоит из двух частей: в первой части есть много разных игр, во втором - только шахматы.

Информация о программе доступна примерно с апреля. Полная программа для игр с манкалой можно найти в разделе Манкала на веб-сайте фестиваля. Мы просим всех участников любого турнира по манкале заполнить онлайн-форму, желательно до 15 июня, чтобы получить скидку на стартовый взнос. В качестве турнира вы можете написать только «Манкала», так как эта форма предназначена для основных организаторов, чтобы признать Шахматы, Манкала, Го и другие игровые игроки.

После прибытия в Пардубице вы должны отправиться на зимний стадион. Автобус и железнодорожная станция близки, и вы можете ходить около 20 минут или ехать на автобусе (3, 10, 16, ...) 3 или 4 остановки. Если вы войдете внутрь, с правой стороны вы найдете 5 таблиц регистрации. Возьмите свою карточку имени в таблице 1, заполните запрошенную информацию, затем перейдите к таблице 3 (2 только для шахматистов) и получите свое проживание. В таблице 4 указаны ваши затраты (проживание и начальный взнос), а таблица 5 собирает деньги. Вы можете заплатить в чешских кронах или в евро. Тогда вы можете пойти играть.

Большинство игроков остаются в общежитии университета. Он находится в 15 минутах ходьбы или на 2 остановках на автобусе. Интернет доступен, и на каждом этаже есть кухня и ванная комната. Игроки, заинтересованные в лучших отелях, могут выбрать лучший вариант на веб-сайте фестиваля.

Участникам за пределами Шенгенской зоны может потребоваться виза. В этом случае мы можем подготовить письмо-приглашение. Свяжитесь с нами в ближайшее время, так как процедура может занять несколько недель. срок обращения за визой - 30 апреля