Menu

Česká federace mankalových her

Mankalové hry

pravidla

Namixujte si tu svou

Mankalové hry používají několikero základních možností a jejich kombinací si můžete vytvořit hru vlastní. Ukážeme si to na hře, použité pro školní program festivalu Deskohraní, kterou jsme pracovně nazvali Divoká mankala.

Počet kuliček a důlků

Jako první je potřeba si vybrat desku a zahajovací pozici. Pro divokou mankalu jsme použili koncept kulaté desky, počet důlků tedy mohl být i lichý. A jak je tomu u většiny her, na začátku byl v každém důlku stejný počet kuliček. Aby nedocházelo k remízám, zvolili jsme 9 důlků se třemi kuličkami v každém důlku.

Směr rozdávání

Ve většině mankalových her probíhá rozdávání proti směru hodinových ručiček. My jsme to chtěli začátečníkům na jednu stranu trošku usnadnit, a na druhou stranu trošku zvýšit zapojení mozkových závitů a tak jsme povolili oba směry.

Kde začne rozdávání

Máme dvě možnosti, kde začít rozdávání. Buď je to v důlku, který rozdáváme, a nebo o něco přirozenější možnost, že začneme rozdávání v důlku, který je hned vedle toho, který budeme rozdávat.

Kdy skončí rozdávání

Je možno rozdat jen jeden důlek, nebo budeme v rozdávání pokračovat, pokud se nám povede poslední kuličku vhodit do zaplněného důlku? Zvolili jsme obvyklejší první možnost.

Kdy můžeme sebrat

Tady už je mnoho možností, ze kterých si můžeme vybírat. Na klasické dvouřadové desce se můžeme ptát, zda budeme sbírat kuličky jen na soupeřově nebo i na vlastní straně. To na kulaté desce odpadá. Dále se budeme ptát, jestli je možno sebrat jen z důlku, kam padla poslední kulička, nebo jestli můžeme sebrat celou řadu důlků, které obsahují předepsaný počet kuliček, čili celý ocásek. Rozhodli jsme se pro ocásek a sbírání v okamžiku, když poslední kuličku položíme do prázdného důlku. Takže když budeme rozdávat čtyři kuličky, první padne do důlku s několika dalšími kuličkami, a zbylé tři padnou do prázdných důlků, sebereme celý ocásek, tedy čtvrtou položenou, ale pak i třetí a druhou položenou kuličku.

Následující obrázek ukazuje rozdání tří kuliček do tří prázdných důlků. Všechny je možno po rozdání sebrat.

Další herní možnosti

Deska může být nejen dvouřadová, ale i čtyřřadová, a známe hry i na jiných typech desek.

Po rozdání jednoho důlku může tah pokračovat, obvykle se sebere a dále rozdává důlek, ve kterém rozdávání skončíme. Tento typ her však vyžaduje opravdu velkou dávku představivosti, proto je doporučujeme spíše zkušenějším hráčům.