Česká federace mankalových her

Hry pro nevidomé

Mankalové hry mají jednu velkou výhodu. Na rozdíl od mnoha jiných her není potřeba je nijak upravovat, aby je mohli hrát i lidé se zrakovým postižením. Kameny, resp. kuličky, které se používají jsou společné pro oba (či všechny) hráče, čímž odpadá hlavní překážka - pouhé barevné rozlišení kamenů jednotlivých hráčů, ke kterému je zrak zapotřebí.

Snad vše je pro člověka mnohm náročnější bez použití zraku a nejinak je tomu i u her. volíme tedy jednodušší varianty her. Z mankalových her jsou tedy vhodné Minimancala, Mini Toguz, Malý Toguz, Oware, Kalaha a další hry na deskách s 2x6 důlky. Naopak nepříliš vhodnými budou Standardní Toguz kumalak či hry na 4 řadách důlků. Zkušenější hráči však zvládnou i tyto hry.

Jak lze hry upravit

Některé hry upravíme jednoduše tím, že použijeme dvě soupravy od jiných výrobců. Další možnou úpravou může být polepení jedné sady kamenů samolepkami. A samozřejmě se využívá i výroby na míru, tj. přímo ve hmatové podobě, kdy je jedna sada označena výstupkem.

Obdélníkové nebo čtvercové desky k některým hrám potom můžeme vyrobit následujícím jednoduchým způsobem. Nastříháme čtvrtku na proužky silné asi 1 cm, dlouhé dle potřeby. Tyto proužky pak na několika místech nastřihneme (do poloviny, tj. asi 0,5cm) a těchto místech potom vkládáme do sebe tak, aby vznikla mřížka.

Tipy ke hraní

Hry, které není nutné upravovat:
  • Mankalové hry
  • Quarto
  • Pylos
  • Sputnik
  • Fits a další hry s pentominem
Hry s drobnou úpravou:
  • Othello