Česká federace mankalových her

Octi

Autorem hry je profesor Don Green. Cílem hry je dojít jedním kamenem na soupeřovo startovní pole.

V nejjednodušší variantě na desce 6x7 polí mají oba soupeři 4 kameny ve výchozím postavení, neschopné pohybu. Zasunutím kolíčku do kamene mu umožníme pohyb ve směru kolíčku (8 možností). V každém tahu můžeme buď rozšířít možnost pohybu některého z našich kamenů nebo provést posun či přeskok. Přeskakovat lze vlastní i cizí kameny, je možný i vícenásobný skok. Po přeskoku můžeme, ale nemusíme přeskočený kámen zajmout a to jak cizí, tak vlastní.

      
 XXXX 
      
      
      
 OOOO 
      

Hru si můžete vyzkoušet na festivalech Czech Open a Deskohraní, lze ji i koupit.