Česká federace mankalových her

Oware

Ke hře potřebujeme desku - 2 řady po 6 důlcích, a 48 kamenů (např. větší fazole, korálky). Hodí se i dvě mističky na sebrané kameny (pokladice).

Cíl:
Nasbírat nadpoloviční většinu kamenů (25 a více).

Zahajovající pozice:

Hráč Sever (S)
444444
444444
Hráč Jih (J)

Hrají dva hráči, pravidelně se střídají v tazích. Nemá-li jeden z hráčů možnost táhnout, hra končí. Tah spočívá v rozdělení jednoho vlastního důlku. Po tahu může následovat sebrání kamenů.

Hráč Sever (S)
<<< Směr rozdělování
ABCDEF
abcdef
Směr rozdělování >>>
Hráč Jih (J)

Hráč Jih tedy může zahájit hru např. tak, že rozdělí důlek c. Vezme tedy všechny (4) kameny, a umístí postupně 1 kámen do důlků d, pak e a f. Zůstane mu v ruce 1 kámen, musí tedy pokračovat v rozdělování na soupeřově straně. Vloží tedy 1 kámen do důlku F. Tím tah končí. Sebrání kamenů teď není možné. Na tahu je tedy hráč S.

Sbírání kamenů:

Na dalším obrázku je pozice, kde hráč S, který je na tahu, může získat dva nebo pět kamenů.

Hráč Sever (S)
ABCDEF
460306
142144
abcdef
Hráč Jih (J)

Pokud rozdělí důlek F, skončí v důlku a a oba kameny, které se tam nachází si může ponechat - až do konce hry je odloží do své pokladnice. Má však lepší možnost, a to rozdělit důlek A. Takto totiž skončí rozdělování v důlku d, a může si vzít nejen obsah důlku d, ale i c.

Obecně lze sebrat kameny v případě, že:

  • skončíme rozdělování na soupeřově straně
  • v důlku, kam jsme dali poslední kámen, jsou nyní 2 nebo 3 kameny

Jestliže jsme sebrali nějaké kameny, můžeme ve sbírání pokračovat, jestliže další důlek v protisměru rozdělování je také soupeřův a obsahuje 2 nebo 3 kameny, a to až do doby, než narazíme na důlek s jiným počtem kamenů nebo až dojdeme na konec řady soupeřových důlků.

V následující pozici je na tahu hráč S. Rozdělí-li důlek B, skončí rozdělování v důlku e a sebere 12 kamenů z důlků a, b, c, d, e.

Hráč Sever (S)
ABCDEF
060304
112211
abcdef
Hráč Jih (J)

Zákaz ruinování soupeře:

Kdyby však bylo v důlku B kamenů 7, nebo kdyby důlek f byl prázdný, nesměl by si vzít nic. Je totiž zakázáno provést sbírání kamenů v případě, že by došlo k sebrání všech soupeřových kamenů, čímž by se soupeř ocitl bez možnosti táhnout. (Bez tohoto pravidla hra obvykle skončí rychleji a je větší pravděpodobnost výhry hráče, který nezačínal.)

Rozdělovaný důlek musí zůstat prázdný

Toto pravidlo se uplatní v případě, že důlek, který rozdělujeme, obsahuje 12 a více kamenů. Při rozdělování vložíme kámen do každého důlku, až se dostaneme k tomu, který rozdělujeme. V ruce máme ještě kameny, do rozdělovaného důlku dát kámen nemůžeme, a proto pokračujeme sousedním důlkem. Např.:

Hráč Sever (S)
ABCDEF
010100
0021511
abcdef
Hráč Jih (J)

Hráč J rozdělí důlek d, postupně vloží 1 kámen do všech důlků, začne v důlku e, skončí v c. V ruce má ještě 4 kameny. Do důlku d kámen dát nesmí, takže pokračuje důlkem e, f, F, E. A sebere 4 kameny z důlků E, F.

Konec hry:

Hra končí v okamžiku, kdy jeden z hráčů má důlky prázdné a druhý mu ve svém tahu nemůže dát žádné kameny. Hráč, který kameny v důlcích má, si je všechny přenese do své pokladnice.

Oware deska Oware deska