Česká federace mankalových her

Toguz Kumalak

Toguz kumalak, v překladu devět kuliček, je hra pro dva hráče. Hraje se na desce, která má dvě řady po devíti důlcích a v každém důlku je na začátku devět kuliček. Nejdříve se naučíme její jednodušší variantu s pěti důlky na každé straně a pěti kuličkami.

Takhle vypadá deska na začátku. 2 řady s pěti důlky, v nich po pěti kuličkách. Uprostřed jsou dlouhé prázdné důlky - pokladnice.

H5H4H3H2H1


D1D2D3D4D5

Sedíte na straně blíže dolnímu okraji desky, spodní řada důlků je tedy Vaše a horní soupeřova.

Vyberte si libovolný důlek na své straně, pak postupujte dokola proti směru hodinových ručiček a do každého důlku, který na cestě okolo desky potkáte, dejte jednu kuličku. Začíná se v důlku, který jehož obsah jste vzali do ruky. Jak by to dopadlo, když se začne v důlku D3, vidíte na obrázku.

H5H4H3H2H1


D1D2D3D4D5
H5H4H3H2H1


D1D2D3D4D5

Kam padla poslední kulička? Do důlku H2. Ten je na soupeřově straně a teď je tam sudý počet kuliček. (Kuličky jsou pěkně seřazené po dvou, aby bylo jasně vidět, zda je počet kuliček v důlku lichý či sudý.)

A proto si můžete kuličky z důlku H2 přenést do své pokladničky. Jak to bude potom vypadat ukazuje další obrázek. (Vaše pokladnička je nahoře, aby Vám nepozorovaně neproklouzla nějaká kulička pod rukou do cizí pokladnice.)

H5H4H3H2H1
6
0
D1D2D3D4D5

A hraje soupeř. Hra skončí, když má jeden z hráčů ve své pokladničce 26 nebo víc kuliček. Tento hráč je vítězem. Hra může skončit i dříve, pokud hráč, který je na tahu, nemá ve svých důlcích žádné kuličky. Soupeř si v tom případě přenese do své pokladničky vše ze svých důlků a oba spočítají skóre hry.

H5H4H3H2H1


D1D2D3D4D5

I s jednou kuličkou lze hrát - a dokonce i zajímat kuličky. Spodní hráč nyní může hrát z důlku D5 do H1 a zajmout dvě kuličky v důlku H1. Také může utéct z D1 do D2, aby potom nemohl soupeř provést tah H5 do D1, kterým by zajmul dvě kuličky.

S těmito pravidly můžete hrát tzv. malý Toguz, v originále Bestemshe.

Pastička

Pravidlo o pastičce se uplatňuje na až na desce s devíti důlky. Když skončíte své rozdělování na soupeřově straně a v tom důlku jsou přesně 3 kuličky, vznikne tam pastička. Každý hráč může vytvořit jednu pastičku za celou hru. Vytvořenou pastičku nelze zrušit ani přemístit někam jinam. Pastička nesmí vzniknout v posledním důlku (D9 a H9). Pastičky nesmí být v důlku se stejným číslem (např. D6 a H6).

Co je dobré na pastičce? Vše, co do ní při rozdělování spadne, jde ihned do Vaší pokladničky!!! A do pokladničky jdou i 3 kuličky, které past vytvoří.

Bude-li teď dolní hráč hrát z D8, vytvoří pastičku v H2. Tři kuličky přenese do pokladničky a pastičku označí bílou kuličkou.

H9H8H7H6H5H4H3H2H1
0
0
D1D2D3D4D5D6D7D8D9
H9H8H7H6H5H4H3H2H1
3
0
D1D2D3D4D5D6D7D8D9
Stručné shrnutí pravidel - aneb ještě jednou bez obrázků:
 • Tah má dvě části - rozdání a sebrání.
 • K rozdání si vybíráme důlek na vlastní straně.
 • Rozdávat začínám v důlku, který si vyberu k rozdávání.
 • Chci-li ale rozdat důlek s jednou kuličkou, pak ji dám jen vedle.
 • Při rozdávání přidám do každého důlku jednu kuličku, postupuje se jakoby po kruhu.
 • Při rozdávání postupuji proti směru hodinových ručiček.
 • Sebrání je možné provést jen někdy - musí být splněny 3 podmínky: důlek je na soupeřově straně, padla tam při rozdávání poslední kulička z ruky a je tam sudý počet kuliček.
 • Pastička vzniká na soupeřově straně, jedna za celou hru.
 • Pastička vznikne v důlku, kde skončilo rozdávání a kam jsme přidali třetí kuličku. Tyto tři kuličky přemístíme do pokladnice a důlek označíme, např. kuličkou jiné barvy.
 • Pastička nemůže vzniknout v devátém důlku. Druhá pastička nesmí být v důlku se stejným číslem, jako ta první.
 • Kuličky padlé do pastičky přemístíme do příslušné pokladnice.
 • Vyhraje ten, kdo nasbírá víc kuliček.